به گزارش روابط عمومی موسسه‌ی فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، امروز ۱۷ شهریور۱۴۰۰، مدیر عامل موسسه، جناب آقای امانی به همراه مدیر کل حراست، جناب آقای حسامی و سرپرست منابع انسانی و پشتیبانی جناب آقای کرمی جهت بازدید از مراکز موسسه‌ی ایثار همدان وارد این استان شدند.

در ابتدا، ایشان از مجموعه‌های فیزیوتراپی، کار درمانی و آبدرمانی بازدید کرده و سپس با برگزاری جلسه‌ی شورای استانی در دفتر مدیریت موسسه با حضور مدیر کل بنیاد شهید استان و اعضای محترم شورای استانی در مورد مهم ترین مسائل این مراکز، به تبادل نظر و گفت‌وگو پرداختند. ایشان در انتها نیز با بازدید از تاسیسات مجموعه‌ی فرهنگی، ورزشی و توانبخشی به سفر خود خاتمه دادند./انتهای گزارش