حضور مدیرعامل موسسه‌ی ایثار در همدان

به گزارش روابط عمومی موسسه‌ی فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، امروز ۱۷ شهریور۱۴۰۰، مدیر عامل موسسه، جناب آقای امانی به همراه مدیر کل حراست، جناب آقای حسامی و سرپرست منابع انسانی و پشتیبانی جناب آقای کرمی جهت بازدید از مراکز موسسه‌ی ایثار همدان وارد این استان شدند. در ابتدا، ایشان از مجموعه‌های فیزیوتراپی، کار درمانی و […]