ه گزارش روابط عمومی موسسه‌ی فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، ۱۴ شهریور ۱۴۰۰، در دفتر مدیرکل حراست موسسه‌ی ایثار، جناب‌آقای حسامی، تودیع و معارفه‌ی جناب‌آقای شجردی به عنوان سرپرست تهران بزرگ انجام شد و همچنین از مدیریت پیشین، جناب‌آقای شه‌روش تقدیر و تشکر به عمل آمد.